เลี้ยงกุ้งฝอย | ขายพ่อแม่พันธุ์ | มีไม่พอขาย |

  • 96
7270
Просмотров 688,9 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 16 окт 2018
วันนี้คัมภีร์ชีวิตขอนำเสนอแนวทางการเลี้ยงกุ้งฝอย ของคุณสัญชัย มัดดา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “บังมัด” ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ซึ่งใช้พื้นที่รอบบ้านและอุปกรณ์ง่ายๆที่มีภายในพื้นที่มาประยุกต์ใช้เลี้ยงกุ้งฝอยสร้างรายได้เสริมให้เป็นอย่างดี แนวทางการเลี้ยงเป็นเช่นไรไปติดตามเรียนรู้กันครับ
ผู้สนใจเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊ก นาวาฟิชชิ่ง เพจ นาวาฟาร์มกุ้งฝอย หรือจะมาติดต่อที่ฟาร์มเองก็ได้
บ้านเลขที่ 41/13 หมู่ที่ 7 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เบอร์โทร. (089) 732-9659
นาวา ฟาร์ม กุ้งฝอย
นาวาฟิชชิ่ง