แบบบ้านชั้นเดียว 43 ตารางเมตร ราคา ไม่เกิน 50,000 บาท แบบที่ 04 by Nilaya group

  • 94
867
Просмотров 92,5 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 4 сен 2018
แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 43 ตารางเมตร ถ้าคิดราคาค่าก่อสร้าง ตารางเมตรละ 12,000 บาท จะเท่ากับ 43 x 12,000 = 516,000 บาท ค่าออกแบบภายใน 7.5% ของค่าก่อสร้าง 312,000 x 7.5% = 38,700 บาท โดยไม่รวมค่าคุมงาน และใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไป สำหรับการจ้าง สถาปนิกในประเทศไทยออกแบบบ้านดีดีซัก 1 หลัง