ปลูกผักอินทรีย์ขาย สร้างรายได้เป็นอย่างดี

  • 100
38
Просмотров 1,5 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 12 дек 2019
ปัจจุบันผู้คนส่วนมากตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีตกค้างในพืชผัก ที่นำมารับประทานจากท้องตลาด หากเลือกได้ เราทุกคนก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสำหรับร่างกายเรากันอยู่แล้ว ดังนั้นพืชผักอินทรีที่ไร้สารเคมีก็เป็นตัวเลือกแรกสำหรับคนรักสุขภาพ
เกษตรกรรุ่นใหม่ก็ตระหนักถึงความต้องการนี้ อย่างเช่น คุณ มนัส รัตนพันธุ์ หรือ คุณโจ้ หนุ่มเมืองกรุงที่หันมาเอาดีทางปลูกผักอินทรีย์ส่งขายที่ปากช่องจนมีรายได้ดี แถมยังค้นพบว่าการทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นความสุขที่แท้จริงแล้ว ยังทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
โดยได้ทิ้งอาชีพประจำหันหลังให้เมืองกรุง มุ่งสู่การทำสวนผักอินทรีย์ที่โคราช หาเช่าที่ดินแถวปากช่องเพื่อปลูกผักอินทรีย์ เป็นที่ดินเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ โดยเลือกปลูกผักอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 45-50 วัน แบบหมุนเวียนเพื่อให้มีรายได้ตลอดต่อเนื่อง
สนใจผลผลิตผักคุณภาพอินทรีย์แบรนด์ “ผักดินกินดีฟาร์ม” ติดต่อได้ที่ คุณมนัส รัตนพันธุ์ หรือ คุณโจ้ โทรศัพท์ (093) 989-3018 หรือส่องดูกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ fb : ผักดินกินดีฟาร์ม