ยโสธร ไอเดียชาวบ้านประดิษฐ์รถไถนาเดินตามขนาดเล็ก

  • 93
1338
Просмотров 243,9 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 7 июл 2018
มีชาวบ้านที่จังหวัดยโสธรใช้ความรู้ด้านช่างที่มีอยู่ประดิษฐ์คิดค้นทำรถไถนาเดินตามขนาดเล็กโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินที่ใช้เป็นเครื่องสูบน้ำทั่วไปเป็นเครื่องยนต์ในการช่วยขับเคลื่อนเพื่อเป็นรถไถนาเดินตามที่ใช้ไถพรวนดินในไร่มันสำปะหลังและไร่ข้าวโพด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รถไถนาขนาดใหญ่เข้าไม่ได้จนเป็นที่ต้องการของลูกค้าสั่งจองเข้ามาไม่ต่ำกว่าเดือนละ 40-50 คัน