آموزش نصب سه جهت بدر ترکست و یاهست با قیچی به مرکزیت ترکست

  • 81
295
Просмотров 86,6 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 23 окт 2016
آموزش نصب سه جهت بدر ترکست و یاهست با قیچی به مرکزیت ترکست .تهیه شده توسط تیم مدیریتی دنیای ماهواره