ผนัง Smart Panel และหลังคา Smart Roof BY RSC Home

  • 93
124
Просмотров 22,9 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 4 ноя 2016
ระบบผนังและหลังคาที่พัฒนาโดยบริษัท รัฐศิลป์ คอนเซนเตรชั่นจำกัด ภายใต้ชื่อ Smart Panel & Smart Roof โดยมีคุณลักษณะพิเศษคือ เป็นผนังและหลังคาสำเร็จรูป พร้อมนำไปประกอบติดตั้ง โดยมีฉนวนกันความร้อนในตัว กันความร้อน ไม่ลามไฟ กันเสียง ปลอดภัยจากปลวก 100%
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 081-8289062 www.rsc5.com หรือที่ www.facebook.com/บ้านสำเร็จรูป-RSC-HOME