แบบบ้านโมเดิร์น ราคา ไม่เกิน 300,000 บาท

  • 98
1199
Просмотров 146 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 3 дек 2017
การออกแบบบ้านโมเดิร์น ที่เรียบๆ ให้ดูเท่ สะอาด ตามคำนิยาม less is more นั้นเหมือนจะง่าย แต่แท้จริงแล้วทำได้ยากมาก เพราะ ต้องเข้าใจเทตโนโลยีของอาคาร และเทคนิคการก่อสร้าง โดยปกติแล้วค่าออกแบบภายนอกจะอยู่ที่ 7.5% ของค่าก่อสร้าง และ และภายใน 10% ของค่าก่อสร้าง