رهبر جمهوري اسلامي ايران در نماز جمعه برای چه کسی صحبت کرد؟ مردم یا طرفدارانش؟ صفحه دو

  • 0
0
Просмотров 100,2 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 21 янв 2020
از نظرات ابراز شده در رسانه ها اینطور برمیاید که صحبت های جمعۀ گذشتۀ رهبر جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از ایرانیان همانی بود که انتظار داشتند، حمله به دشمن و دلقک دروغگو خواندن رئیس جمهوری امریکا، تاکید بر اقتدار کشورش و ستایش زاید الوصف از قاسم سلیمانی، حمله به مردمی که در اعتراض به دروغ گوئی های بعد از سرگونی هواپیمای مسافری به خیابان ریخته بودند، و تسلیت مختصری هم به بازماندگان سرنشینان هواپیمای ساقط شده به دست سپاه. و البته تمجید از مادر یکی از کشته شدگان که پشتیبانیش را از نظام به او اعلام کرده بود. با اینحال عده ای هم بودند که انتظار داشتند آقای خامنه ای حرفهای دیگری بزند ، شاید در دلجوئی از مردمی که غمگین بودند. و خشمگین بودند از دروغ هائی که به آنها گفته شده بود. منتقدان آقای خامنه ای می گویند او از ابتدا قصد صحبت کردن برای عامۀ مردم نداشت و آمده بود تا برای طرفدارانش صحبت کند. اگر اینطور بود، رابطۀ او و حکومت زیر رهبری او با مردم ایران از این به بعد به چه صورت خواهد بود؟
:میهمانان
کاملیا انتخابی‌فرد، سردبیر روزنامه ایندیپندنت فارسی، از دوبی
مجتبی واحدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن
فرخ نگهدار، فعال سیاسیِ اصلاح طلب