KI SABDO SUTEJO PAGELARAN WAYANG KULIT SEDALU NATAS LAMPAHAN GATUTKOCO KROMO

  • 52
31
Просмотров 3 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 10 сен 2018
nguru nguri budoyo jawi sesarengan pagelaran wayang kulit sedalu natas, kesenian ringgit purwo engkang adiluhung, kanti lampahan GATUTKOCO KROMO ki dalang SABDO SUTEJO