เลี้ยงปลาหลดในบ่อปูน | ใว้กินหรือขาย เป็นรายได้เสริม |

  • 97
978
Просмотров 80,1 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 2 ноя 2018
วันนี้คัมภีร์ชีวิตขอนำแนวทางการเลี้ยงปลาหลดจาก ลูกปลาในธรรมชาติ หรือ จากฟาร์มที่สามารถหาซื้อได้ สำหรับพันธุ์ปลาหลดนั้นถือว่าหายากมาก จะมีออกมาขายให้เห็นเป็นช่วงๆเท่านั้นจากบางฟาร์ม หรือ จากประมงบางแห่ง ฉะนั้นแนวทางนี้จึงเหมาะกับท่านที่สามารถหาลูกพันธุ์ปลาได้ หรือ จะศึกษาใว้ก่อนก็ไม่เสียหาย