پاسخ به شبهاتی درباره علامه احمد مفتی زاده در شبکه نور3

  • 80
10
Просмотров 3,4 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 5 дек 2011
پاسخ به شبهاتی درباره علامه احمد مفتی زاده پخش شده توسط شبکه نور
این کلیپ ها در تاریخ 22 نوامبر 2011 توسط مجاهد کرد منتشر گردید
باشد که شبکه اسلامی نور در کلیپ های پخش شده خود تجدید نظر نماید