ترور یک عضو شورای ولایتی هرات از سوی افراد مسلح ناشناس