Movie Tshiab: Maiv paum tob sib hlub tsis sib tau, zoo saib heev

  • 72
8664
Просмотров 3,8 млн.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 26 ноя 2018
Movie Tshiab: Maiv paum tob sib hlub tsis sib tau, zoo saib heev
Please subscribe to our Saib 6Hmong Channel. Hmoob kev noj nyob thiab Yeeb Yaj kiab tsim kho.
Welcome to SAIB 6HMONG CHANNEL, A SAIB 6HMONG CHANNEL leadership leaded by Nkaj Choj Vaj.
Be sure to SUBSCRIBE to SAIB 6HMONG CHANNEL a SAIB 6Hmong channel so that you're always connected with our new video uploads, ENTERTAINMENT, EVENTS, and MORE...from our Hmong Lerxeng Koob Txuj members around the world.
NOTE:
Your opinions are all welcome and greatly appreciated. You are free to express your opinion or provide suggestions. However, please do not use inappropriate languages.
Koj los "SUBSCRIBE peb qhov youtube channel SAIB 6HMONG CHANNEL no es koj thiaj li pom tag nrho peb cov yeeb yaj kiab tso tawm: QHIA, COJ, COB, KEV LOMZEM, TEJ KOOBTSHEEJ, thiab NTAU YAM.. ntawm peb 6HMONG Channel nyob hauv ntiaj teb no. Ua tsaug,
Ceeb Toom:
Koj xav sau nthuav tawm txog kev xav ntawm koj tus kheej li cas los tau. Tabsis, txhob sau cov lus cem los yog tsis zoo nkauj. Hmoob Pab Hmoob, Hmoob Thiaj Ciaj Noob, Hmoob Txhawb Hmoob, Hmoob Thiaj Vam Meej.
Ua tsaug rau qhov koj tos taub zoo txog qhov saum no.
Copyright @ SAIB 6HMONG CHANNEL
email: hmooblawjxeeb@gmail.com